Bansträckning

Långa banan 22,5 km

Starten kommer 2018 att ske halvvägs ner i Stora Stöten vid Falu Gruva. Detta på grund av underhållsarbete .

De tävlande inleder med att ta sig upp ur Stora Stöten (100 höjdmeter på 750 meters löpning) och springer därefter vidare uppför mot sjön Vällan mot den första simsträckan. Banan för sedan deltagarna vidare längs vandringsleden Vattnets Väg. Kortare simavsnitt i skogstjärnar som skapats på medeltiden för att säkra vattentillgången till Falu Koppargruva, varvas med stiglöpning i måttligt till kuperad terräng. Frånsett den inledande mycket tuffa stigningen är löpningen i regel böljande och måttlig kuperad. Underlaget varierar mellan grusvägar och stigar av olika kvalitet. En kort passage i obanad terräng förekommer. Långa banan är sammanlagt 22,5 km lång och uppdelad i 9 simsträckor och 10 löpsträckor. Man springer sammanlagt ca 19,5 km och simmar 3,1 kilometer. Den längsta löpsträckan är 5,6 km och den längsta simsträckan är 600 meter. Målgång sker bredvid Faluån vid Kopparhatten i centrala Falun.

Frånsett rötter och andra typiska skogsinslag är inte löpningen att betrakta som speciellt teknisk eller svår. Banan kommer att vara väl markerad och skyltad. Simsträckorna kommer att vara tydligt utmärkta vid igång och uppgång. Båtar/kanoter kommer att finnas på de större sjöarna för deltagarnas säkerhet.

Delsträckor långa banan (uppdateras inom kort)
Bansträckning långa banan(uppdateras inom kort)

Korta banan 11,5 km

Starten kommer 2018 att ske halvvägs ner i Stora Stöten vid Falu Gruva. Detta på grund av underhållsarbete . Korta banan följer inledningsvis den långa banan fram till halva andra löpningen. Därefter slingar sig löpsträckningen ner via skogsstigar ner mot andra simningen i Kålgården. Därefter följer skön utförslöpning nedströms Faluån fram till Magasinbron och den avslutande simsträckan i Faluån och målgången vid Kopparhatten. Korta banan är sammanlagt 11,5 km lång och är uppdelad på fyra löpsträckor och tre simsträckor. Målgång sker brevid Faluån vid Kopparhatten i centrala Falun.Löpningen sker på grus och asfaltsunderlag. En kortare sträcka sker på slaggsten.

Delsträckor korta banan(uppdateras inom kort)
Bansträckning korta banan(uppdateras inom kort)

 

Bilder från banan

Stora Stöten

Stora Stöten

Drottning Margaretas dike

Drottning Margaretas dike

Lilltorpet

Lilltorpet

Puttbo

Löpstig Puttbo

Önsbackedammen

Önsbackedammen

Önsbackedammen

Löpstig vid Harmsarvet

Löpstig vid Harmsarvet

Löpstig vid Harmsarvet

Löpstig vid Harmsarvet

Lilltorpet

Lilltorpet

Simigång Stålmyra

Simigång Stålmyra

Löpstig Puttbo

Löpstig Puttbo

Det unika lednätverket Vattnets Väg till Gruvan

Det unika och nyrestaurerade lednätverket Vattnets Väg till Gruvan