FAQ

HUR LÅNGT ÄR STORA STÖTEN SWIMRUN?

Långa banan är sammanlagt 22,5 km lång och uppdelad i 9 simsträckor och 10 löpsträckor. Man springer 19 km och simmar 3,1 km. De längsta sträckorna är 5,6 km respektive 600 meter.

Korta banan är sammanlagt ca 10 km lång uppdelad på fyra löpsträckor och tre simsräckor. Man springer ca 9 km och simmar ca 1100m.

VART KAN MAN PARKERA?

I anslutning till tävlingsstarten vid Falu Koppargruva finns det en stor parkering. Från gruvan är det gångavstånd (1km) ner till målet. I anslutning till målet går det bra att använda parkeringplatser i central Falun, se http://falup.se/parking/ för mer information.

FÅR MAN TÄVLA INDIVIDUELLT?

Ja!

FÅR MAN VARA TRE ELLER FLER PERSONER I ETT LAG?

Nej, I Stora Stöten Swimrun innehåller lagen två personer i varje lag. Man får således inte tävla med tre eller fler deltagare i ett lag.

HUR MÅNGA VÄTSKEKONTROLLER FINNS DET?

Det finns fem vätskekontroller på långa banan plus att det finns vätska vid start och målgång. Korta banan har två vätskestationer

HUR ÄR LÖPTERRÄNGEN?

Långa banan: Terrängens inledning mycket kuperad. Löpsträckorna är inte särskilt tekniska förutom rötter och en del sten. Man kommer att springa på både asfalt, grus, gräs, terrängspår, naturstig och vandringsled.

Korta banan: Underlaget är mestadels fin grusväg och skogstigar. Banan avslutas med asfaltslöpning.

HUR HITTAR MAN RUNT BANAN?

Banan är snitslad från start till mål samt utmärkt med skyltar i vägskäl och korsningar.

HUR VET MAN MOT VILKEN PUNKT MAN SKA SIMMA?

Det kommer att finnas flaggor och vimplar vid varje i- och utgång till respektive simsträcka. Bojar kan förekomma för att ytterligare förtydliga vägvalet.

FÅR MAN ANVÄNDA UTRUSTNING I VATTNET (PADDLAR/FENOR ELLER LIKNANDE)?

Ja, paddlar och dolme är tillåtet. Fenor är inte tillåtet. Dock inga andra flytverktyg.

VILKEN VATTENTEMPERATUR KAN MAN RÄKNA MED?

I slutet av augusti ligger vattentemperaturen vanligtvis mellan 18-21 grader.

I VILKA KLASSER KAN MAN TÄVLA?

Herrpar-, dampar- och mixklass par på långa banan. Motionsklass lag & individuellt på korta banan. Herr och dam individuelltklass på korta.

VAD SKA MAN HA FÖR SKOR PÅ SIG?

I och med att man simmar med skorna på är det viktigt att de inte suger åt sig för mycket vatten, då kommer det att bli tungt att springa med dem.

HUR UPPRÄTTHÅLLS SÄKERHETEN UNDER SIMSTRÄCKORNA?

Funktionärsbåtar kommer finnas utplacerade på samtliga simsträckor Funktionärsbåtar assisterar deltagarna om problem uppstår.

FÅR MAN DYKA NED I VATTNET?

Nej. Det är absolut förbjudet att dyka ned i vattnet och medför diskvalifikation.

SOM PUBLIK, VARIFRÅN SER MAN TÄVLINGARNA BÄST?

Starten vid Falu Gruva, där kan man se deltagarna slingra sig upp ur Stora Stöten. Vid Lilltorpet (första simsträckan på långa banan samt vid Puttbo. Även Stångstjärn är ett bra publikställe. Vid målet längs med Faluån och Kopparhatten kan man gå med deltagarna de sista 400m mot målet.

SKER STORA STÖTEN SWIMRUN PÅ EGEN RISK?

Ja.

ÄR MAN FÖRSÄKRAD UNDER STORA STÖTEN SWIMRUN GENOM ARRANGÖRENS FÖRSORG?

Nej. Vi rekommenderar att man ser över sin olycksfallsförsäkring.

FÅR MAN TILLBAKA STARTAVGIFTEN VID SJUKDOM?

Nej. Vi rekommenderar att man tecknar sig för Startklar försäkring, www.startklar.nu.

KAN MAN GÖRA ÄNDRINGAR I LAGET?

Ja. Du kan göra det kostnadsfritt på egen hand fram till 8 augusti. Se information i ditt bekräftelsemail du fick när du anmälde dig.

KOMMER DET FINNAS SJUKVÅRD ATT TILLGÅ?

Ja, det kommer finnas sjukvårdspersonal både längs banan och vid målgång.

ÄR MAN SKYLDIG ATT STANNA OCH HJÄLPA EN MEDTÄVLANDE I NÖD?

Ja, som deltagare ansvarar du att hjälpa dina medtävlare vid olycka.

VART BOKAR JAG BOENDE FÖR HELGEN?

Ta kontakt med Scandic Hotell Lugnet eller Visit Södra Dalarna för olika boendealternativ www.visitdalarna.se