Vattnets Väg till Gruvan

För att säkra tillgången på vatten i Falu Gruva byggdes under flera hundra år ett magnifikt system av sjöar, dammar, kanaler och diken i bergen nordväst om Falu Gruva. Idag är lederna restaurerade och vi kan njuta av ett fantastiskt ledsystem med en alldeles unik historia. Lederna kallas Vattnets Väg till Gruvan.

Ett ledsystem med 1000-årig historia

Redan för ca 1 300 år sedan bröt folket malm i Falun och framställde koppar. På 1600-talet svarade Falu Gruva för mer än 70 procent av hela Europas kopparproduktion och kallades för Rikets Skattkammare.

Vattenkraften var en nödvändig förutsättning för gruvans expansion. För att säkra tillgången på vatten byggdes under flera hundra år ett magnifikt system av sjöar, dammar, kanaler och diken i bergen nordväst om Falu Gruva.

Idag är systemet Sveriges äldsta bevarade vattenleder till en gruva. Under det senaste åren har ett omfattande arbete gjorts med att restaurera och märka upp det som kallas Vattnets Väg till Gruvan. Resultatet är ett helt unikt nätverk av stigar, vattendrag och små sjöar där varje meter andas 1000-årig historia.

Världsarvet Falun

På 1600-talet var Falun en internationell stad med landets största och modernaste arbetsplats – Falu Gruva. Staden hade ett starkt inflytande på den tekniska, sociala och politiska utvecklingen i Sverige och Europa och bidrog till formandet av dagens svenska industrisamhälle.

År 2001 upptogs det industrihistoriska landskapet kring Stora Kopparberget och Falun på Unescos världsarvslista.

Vattnets_vag
Karta över det nyrestaurerade lednätverket Vattnets Väg till Gruvan

karta_vattnetsvag