Stora stöten swimrun

Bansträckning

Långa banan 23,4 km

Loppet avgörs den 11 augusti. Starten kommer 2018 att ske halvvägs ner i Stora Stöten vid Falu Gruva. Detta på grund av underhållsarbete .

De tävlande inleder med att ta sig upp ur Stora Stöten (100 höjdmeter på 750 meters löpning) och springer därefter vidare uppför mot sjön Vällan mot den första simsträckan. Banan för sedan deltagarna vidare längs vandringsleden Vattnets Väg. Kortare simavsnitt i skogstjärnar som skapats på medeltiden för att säkra vattentillgången till Falu Koppargruva, varvas med stiglöpning i måttligt till kuperad terräng. Frånsett den inledande mycket tuffa stigningen är löpningen i regel böljande och måttlig kuperad. Underlaget varierar mellan grusvägar och stigar av olika kvalitet. En kort passage i obanad terräng förekommer. Långa banan är uppdelad i 8 simsträckor och 9 löpsträckor. Man springer sammanlagt ca 20,3 km och simmar 3,1 kilometer. Den längsta löpsträckan är 6,2 km och den längsta simsträckan är 670 meter. Målgång sker bredvid Faluån vid Kopparhatten i centrala Falun.

Från sett rötter och andra typiska skogsinslag är inte löpningen att betrakta som speciellt teknisk eller svår. Banan kommer att vara väl markerad och skyltad. Simsträckorna kommer att vara tydligt utmärkta vid igång och uppgång. Båtar/kanoter kommer att finnas på de större sjöarna för deltagarnas säkerhet.

Korta banan 11,7 km

Loppet avgörs den 11 augusti.. Starten kommer 2018 att ske halvvägs ner i Stora Stöten vid Falu Gruva. Detta på grund av underhållsarbete . Korta banan följer inledningsvis den långa banan fram till halva andra löpningen. Därefter slingar sig löpsträckningen ner via skogsstigar ner mot andra simningen i Kålgården. Därefter följer skön utförslöpning nedströms Faluån fram till Magasinbron och den avslutande simsträckan i Faluån och målgången vid Kopparhatten. Korta banan är uppdelad på fyra löpsträckor och tre simsträckor. Målgång sker bredvid Faluån vid Kopparhatten i centrala Falun.Löpningen sker på stig, grus och asfaltsunderlag. En kortare sträcka sker på slaggsten.

Delsträckor korta banan(uppdateras inom kort)
Bansträckning korta banan(uppdateras inom kort)

Ladda hem högupplöst karta med bansträckning för Stora Stöten Swimrun här (lång och kort bana)

Banskiss Swim Run_180126_web.jpg