Bansträckning

Stora Stöten Swimrun erbjuder två bansträckningar. Den långa banan mäter 22,2 km. Den korta banan mäter 11,4 km.

Stora Stöten Swimrun kan skryta med att banan till stor del är formad av mänskligt kraft. Vattnet har alltid varit viktigt för Falu Gruva. Stiga, vägar, sjöar, dammar, kanaler och diken har genom århundradena grävts fram. Utefter banan kommer deltagarna springa förbi medeltida hyttplatser, vackra bergsmansgårdar, dammar och dammhus i en särpräglad nordisk natur. Allt en viktig del av Världsarvet Falun. Här erbjuds deltagarna en historisk upplevelse som går flera hundra år tillbaka i tiden.

Långa banan 22,2 km

Sträckor Löpning
Simning
Till Vällan
2,9km
Vällan
265m
Till Nydammen
6,2km
Nydammen
340m
Till Djuptjärn
0,3km
Djuptjärn
390m
Till Stångtjärn
4,8km
Stångtjärn
290m
Till Varpan
2,6km
Varpan
1 400m
Till Kålgården
1,3km
Kålgården
320m
Till mål
1,1km
19,2km
3 005m

Starten sker nere i dagbrottet Stora Stöten vid Falu Gruva. Av banans 22,2 km är 19,2 km löpning fördelat på 7 löpsträckor och 3 km simning fördelat på 6 simsträckor. Loppet inleds med en lång stigning upp mot första simningen i sjön Vällan. Banan för sedan deltagarna vidare längs vandringsleden Vattnets Väg. Den första halvan av loppet innehåller några rejäla stigningar och däremellan fin löpning böljande terräng. Underlaget varierar mellan grusvägar och stigar av olika kvalitet. Några kortare passager går även över enorma högar av slaggsten. En rest från forna tiders gruvdrift. Andra halvan av banan innehåller mycket nedförslöpning. Underlaget får mer inslag och stadsmiljö med cykel och gångvägar som leder deltagarna längs med Faluån vidare ner mot målet i centrala Falun. Långa banan innehåller 5 vätskestationer

Frånsett rötter och andra typiska skogsinslag är inte löpningen att betrakta som speciellt teknisk eller svår. Simningen genomförs i mindre vattendrag och varierar i längd mellan 250m-1400m. Banan kommer att vara väl markerad och skyltad.

Korta banan 11,4 km

Sträckor Löpning
Simning
Till Vällan
2,9km
Vällan
265m
Till Kålgården
6,8km
Kålgården
320m
Till mål
1,1km
10,8km
585m

Starten sker nere i dagbrottet Stora Stöten vid Falu Gruva. Av banans 11,4 km är 10,8 km löpning fördelat på 3 löpsträckor och 600 m simning fördelat på 2 simsträckor. Loppet inleds med en lång stigning upp mot första simningen i sjön Vällan. Banan för sedan deltagarna vidare längs vandringsleden Vattnets Väg. Den första halvan av loppet innehåller några rejäla stigningar och däremellan fin löpning böljande terräng. Underlaget varierar mellan grusvägar och stigar av olika kvalitet. Några kortare passager går även över enorma högar av slaggsten. En rest från forna tiders gruvdrift.

Andra halvan av banan innehåller mycket nedförslöpning både på stigar och senare även typisk stadsmiljö med cykel och gångvägar som leder deltagarna längs med Faluån vidare ner mot målet i centrala Falun. Korta banan innehåller 2 vätskestationer.