Bansträckning

Stora Stöten Swimrun erbjuder två bansträckningar. Den långa banan mäter 23,1 km. Den korta banan mäter 12 km.

Stora Stöten Swimrun kan skryta med att banan till stor del är formad av mänskligt kraft. Vattnet har alltid varit viktigt för Falu Gruva. Stiga, vägar, sjöar, dammar, kanaler och diken har genom århundradena grävts fram. Utefter banan kommer deltagarna springa förbi medeltida hyttplatser, vackra bergsmansgårdar, dammar och dammhus i en särpräglad nordisk natur. Allt en viktig del av Världsarvet Falun. Här erbjuds deltagarna en historisk upplevelse som går flera hundra år tillbaka i tiden.

Långa banan 23,1 km

Starten sker nere i dagbrottet Stora Stöten vid Falu Gruva. Av banans 23,1 km är 20,1 km löpning fördelat på 7 löpsträckor och 3 km simning fördelat på 6 simsträckor. Loppet inleds med en lång stigning upp mot första simningen i sjön Vällan. Banan för sedan deltagarna vidare längs vandringsleden Vattnets Väg. Den första halvan av loppet innehåller några rejäla stigningar och däremellan fin löpning böljande terräng. Underlaget varierar mellan grusvägar och stigar av olika kvalitet. Några kortare passager går även över enorma högar av slaggsten. En rest från forna tiders gruvdrift. Andra halvan av banan innehåller mycket nedförslöpning. Underlaget får mer inslag och stadsmiljö med cykel och gångvägar som leder deltagarna längs med Faluån vidare ner mot målet i centrala Falun. Långa banan innehåller 5 vätskestationer

Frånsett rötter och andra typiska skogsinslag är inte löpningen att betrakta som speciellt teknisk eller svår. Simningen genomförs i mindre vattendrag och varierar i längd mellan 250m-1100m. Banan kommer att vara väl markerad och skyltad.

Korta banan 12,0 km

Starten sker nere i dagbrottet Stora Stöten vid Falu Gruva. Av banans 12 km är 11,4 km löpning fördelat på 3 löpsträckor och 600m simning fördelat på 2 simsträckor. Loppet inleds med en lång stigning upp mot första simningen i sjön Vällan. Banan för sedan deltagarna vidare längs vandringsleden Vattnets Väg. Den första halvan av loppet innehåller några rejäla stigningar och däremellan fin löpning böljande terräng. Underlaget varierar mellan grusvägar och stigar av olika kvalitet. Några kortare passager går även över enorma högar av slaggsten. En rest från forna tiders gruvdrift.

Andra halvan av banan innehåller mycket nedförslöpning både på stigar och senare även typisk stadsmiljö med cykel och gångvägar som leder deltagarna längs med Faluån vidare ner mot målet i centrala Falun. Korta banan innehåller 2 vätskestationer.