Stora stöten swimrun

Regler

1) ARRANGÖR

Falu Simsällskap, Lugnetvägen 7, 791 31 Falun. Organisationsnummer: 883200-5733. Mail: tomas@falusim.nu Mobil: 070-678 37 88

OK Kåre är medarrangör.

2) DEN TÄVLANDE

Man/kvinna som under tävlingsåret uppnått en ålder av minst 16 år (långa banan) och 12 år (korta banan) har möjlighet att delta. I målsmans sällskap tillåter vi yngre barn att deltaga. Den tävlande skall ha erfarenhet av simning i öppet vatten och den fysiska förmågan att genomföra tävlingen.

3) TÄVLINGEN

De tävlande förflyttar sig utan särskilda hjälpmedel längs snitslad stig/väg och skall passera över de tidtagningszoner som finns längs banan. Förflyttningen innebär såväl simning i öppet vatten som löpning längs stig, väg, terrängspår och strandkant.

Obligatorisk utrustning skall medföras/användas. Viss utrustning rekommenderas. Brister i utrustningen innebär en risk för de tävlande. Se utrustningslistan under punkt 4.

De tävlande får inte ta emot hjälp från utomstående. Tävlingsfunktionärs assistans är undantaget.

Avvikelser från den snitslade vägen, utebliven passage över tidtagningszonerna/checkpoints och/eller brister i den obligatoriska utrustningen leder till diskvalifikation. Tävlingsledningen har efter markägarkontakter fått tillstånd att bedriva tävlingen längs snitslad/markerad väg.

Det finns vätskestationer längs banan, mellan dessa rekommenderas att de tävlande medför egen vätska/energi. Vid vätskestation kan egen “flaska” fyllas med vatten/sportdryck.

Sjukvårdsresurs kommer att vara båt- och fordonsburen och tillkallas via funktionärer/följebåtar.

Tävlingen sker i sju klasser, Damlag, Herrlag, Mixedlag, individuell herr- och damklass inom långa banan samt motionsklass i lag och individuellt på korta bana.

Starten sker genom gemensam masstart. Alla tävlande startar samtidigt. Starten kommer på grund av arbete nere i botten av Stora Stöten ske halvägs ner till Stora Stöten. Segrar gör det lag/individ som i respektive klass först passerar mållinjen.

4) UTRUSTNING

Generellt:
All utrustning som deltagarna ställer upp med på startlinjen skall medföras längs hela banan till mål, avvikelse leder till diskvalifikation.

Obligatorisk utrustning:
Tidtagningschip (sportident),  nummermarkering som tillhandahålls av arrangören och som under hela loppet ska bäras synligt ytterst på kroppen, badmössa som tillhandahålls av arrangören och som ska finnas på huvudet under alla simningar.

Rekommenderad utrustning: våtdräkt, simglasögon, löparskor med sula för varierad terräng, vattenflaska/”camelback”, elastisk binda.

Tillåten utrustning:
handpaddlar, våtdräkt, simdolme och draglina.

5) TIDTAGNING

Tidtagningen startar vid gemensam startsignal och de tävlandes sluttid fås då lagets “andra” medlem har passerat mållinjen. I individuell klass tas tiden när mållinjen passerats.

Tidtagninschip kommer att användas som officiell tidtagning, splittider fås genom ”stämpling” på tidtagningszoner längs banan. Utebliven stämplig innebär att mellantid inte kan ges.

Officiell resultatlista presenteras på hemsidan efter målgång.

Stora Stöten Swimrun långa bana har en spärrtid på 6h. Deltagarna ska ha passerat simmomentet i Stångtjärn inom 3,5h.

 

 

6) ANSVAR

Den tävlande deltar i Stora Stöten Swimrun på egen risk. Tävlingsförsäkring ingår inte i startavgift, se över ditt försäkringsskydd!

De tävlande skall känna till reglerna och följa dessa.

Det är en skyldighet att efter bästa förmåga hjälpa medtävlande eller andra lag som råkat i nöd.

Tävlande skall visa hänsyn till funktionärer, ortsbefolkning, markägare och betesdjur.

Tävlande skall följa funktionärs uppmaning och eventuella tillrättavisande.

Om tävlande tvingas bryta tävlingen skall detta utan fördröjning meddelas till funktionär.

Nedskräpning längs banan är absolut förbjudet. Tävlingen genomförs till stora delar inom ett Världsarvsområde med mycket unik miljö. Allt som medförs från start skall medföras till mål. Skräp får slängas i papperskorg vid vätskestationerna.

Anmälan till Stora Stöten Swimrun är bindande. Vid sjukdom eller skada som renderar återbud återbetalas ingen startavgift. Däremot kan man överlåta anmälan till annat lag. Ändringar kan göras fram till den 7 augusti.

7) REGLER

Reglerna skall följas av tävlande, brott mot dessa leder till diskvalifikation.

Regelverket följs upp av utsedd jury.

Juryn består av Tävlingsledaren samt två personer ur organisationen.

Juryn handlägger eventuella protester, deras beslut kan ej överklagas. Om regelverket har brister kan juryn fatta beslut utifrån sedvanligt bruk vid “äventyrstävling” av detta slag.

Juryns beslut mot tävlande kan leda till diskvalifikation eller ev. tidstillägg vid ringa förseelse. (Ringa förseelse leder till minst 15 min tidstillägg)

Eventuell protest skall inlämnas skriftligen till juryn senast 45 min efter målgång.

Genom att betala in startavgiften har de tävlande accepterat tävlingsreglerna.

8) SÄKERHET

De tävlande inom ett lag ansvar för varandras säkerhet.

De tävlande får under vistelsen i vattnet inte vara separerade med mer än 15 meter (lagtävlingen).

Om deltagare behöver assistans under vattenvistelsen skall armen föras över huvudet i svepande rörelser för att påkalla funktionärs uppmärksamhet.

De tävlande i lagtävlingen får vid landförflyttning inte vara separerade med mer än 50 meter. Vid målgång ska lag passera mållinjen sida vid sida.

Tävlingsledningen kan hindra deltagare från att fortsätta tävlingen om de anses vara så trötta att deras egen säkerhet är i fara och/eller att tidspärren ej kommer att klaras av.

Det är absolut förbjudet att dyka ned i vattnet vid respektive simstart!

9) MEDIA, SAMARBETSPARTNERS OCH SPONSORER

Media:

Tävlande ger sitt medgivande till att bilder tagna av tävlingsorganisationen eller av press får användas i tävlingens marknadsföring eller i press/media.

Nummervästar får ej klippas eller vikas så att eventuella sponsorers logotyper ej exponeras på avsett sätt.