Storastötenrun2017_bilder-1033759.jpg
 
Stora_Stoten_Run.png
 

vi lanserar ett helt nytt löplopp 11 aug!

RESULTAT

Här kan du följa löparnas framfart och se sträcktiderna mellan checkpoints. Här finns också resultatlista.

TÄVLINGSINFORMATION

Här hittar du ett komplett PM med all information du behöver

 

VIKTIGA HÅLLTIDER

Tisdag 7 augusti

Kl 24:00 Ordinarie anmälan via webben stänger.

Fredag 10 augusti

Kl 10:00-18:00 Startbevis kan hämtas ut hos Stadium Falun, Holmgatan 20. Ta med legitimation!

Lördag 11 augusti

Kl. 11:00-12:15 Startbevis kan hämtas ut vid Falu Gruva.

Kl. 11:00-12:15 Efteranmälan möjlig, på gruvområdet. 21km kostar 450 kr, 11,7km kostar 400 kr.

Kl. 12:50 Incheckning i startfållan öppnas, på gruvområdet.

Kl. 13:10 Uppvärmning med Friskis & Svettis i startfållan

Kl. 13:20 Start långa & korta banan Gruvplanen

STARTLISTA

Här kan du se en officiell startlista.

Om Stora stöten Run

STORA STÖTEN

Vid midsommar 1687 började det låta olycksbådande i Falu Gruva och den 25 juni samma år inträffade det största raset någonsin i svensk gruvhistoria. De tidigare dagöppningarna Blankstöten, Bondestöten och Skeppsstöten störtade samman. Resultatet blev Stora Stöten med ett djup på 100 meter och rasmassor ner till 300 meters djup. Ryktet om händelsen spreds snabbt och blev mycket omtalat. Inte bara på grund av storleken på raset utan även för att ingen människa omkom

TVÅ BANSTRÄCKNINGAR

Loppet avgörs den 11 augusti. Stora Stöten Run erbjuder två bansträckningar. Den långa banan mäter 21 km, ett halvt maraton. Den korta banan mäter ca 11,7 km.

Stora Stöten Run kan skryta med att banan till stor del är formad av mänsklig kraft. Vattnet har alltid varit viktigt för Falu Gruva. Stigar, vägar, sjöar, dammar, kanaler och diken har genom århundradena grävts fram. Utefter banan kommer deltagarna springa förbi medeltida hyttplatser, vackra bergsmansgårdar, dammar och dammhus i en särpräglad nordisk natur. Allt en viktig del av Världsarvet Falun. Här erbjuds deltagarna en historisk upplevelse som går flera hundra år tillbaka i tiden.

KLASSER

I Stora Stöten Run kan du välja mellan att delta i motionsklass eller i tävlingsklass för damer respektive herrar. Preliminär starttid är kl 13:20 den 11 aug.

STora stöten Run

Bansträckning

Långa banan halvmaraton 21 km

Starten sker vid Gruvplan framför gruvmuseet vid Falu Gruva. Loppet inleds med en lång stigning upp mot sjön Vällan. Banan för sedan deltagarna vidare längs vandringsleden Vattnets Väg. Den första halvan av loppet innehåller några rejäla stigningar och däremellan fin stiglöpning böljande terräng. Underlaget varierar mellan grusvägar och skogsstigar.. Några kortare passager går även över stora högar av slaggsten. En rest från forna tiders gruvdrift. Andra halvan av banan innehåller mycket nedförslöpning. Underlaget får mer inslag och stadmiljö med cykel och gångvägar som leder deltagarna längs med Faluån vidare ner mot målet i centrala Falun. Långa banan innehåller 5 vätskestationer

Frånsett rötter och andra typiska skogsinslag är inte löpningen att betrakta som speciellt teknisk eller svår. Banan kommer att vara välmarkerad och skyltad.

Korta banan 11,7 km

Starten sker vid Gruvplan framför gruvmuseet vid Falu Gruva. Loppet inleds med en lång stigning upp mot sjön Vällan. Banan för sedan deltagarna vidare längs vandringsleden Vattnets Väg. Den första halvan av loppet innehåller några rejäla stigningar och däremellan fin terränglöpning på tilltalande stigar i böljande terräng. Underlaget varierar mellan grusvägar och skogsstigar. Några kortare passager går även över stora högar av slaggsten. En rest från forna tiders gruvdrift. Andra halvan av banan innehåller mycket nedförslöpning både på stigar och senare även typisk stadmiljö med cykel och gångvägar som leder deltagarna längs med Faluån vidare ner mot målet i centrala Falun. Korta banan innehåller 2 vätskestationer.

 

BANPROFIL - LÅNGA BANAN

banprofil.png

 

BANPROFIL - KORTA BANAN

37389950_10155656448803581_2162219775281856512_n.png

Bansträckning för Stora Stöten Run

Klicka på kartan för att ladda hem högupplöst-PDF för bra utskrift.

stora stöten run

Regler

1) ARRANGÖR

Falu Simsällskap, Lugnetvägen 7, 791 31 Falun. Organisationsnummer: 883200-5733.

OK Kåre Sjulsarvet 100 , 79191 Falun Organsiationsnummer:  883200-9503 

Mail: tomas@falusim.nu Mobil: 070-678 37 88

2) DEN TÄVLANDE

Man/kvinna som under tävlingsåret uppnått en ålder av minst 12 år har möjlighet att delta. I målsmans sällskap tillåter vi yngre barn att deltaga. Den tävlande skall ha erfarenhet av att springa i terräng på stigar och den fysiska förmågan att genomföra tävlingen.

3) TÄVLINGEN

De tävlande förflyttar sig utan särskilda hjälpmedel längs snitslad stig/väg och skall passera över de tidtagningszoner som finns längs banan.

Obligatorisk utrustning skall medföras/användas. Viss utrustning rekommenderas. Brister i utrustningen innebär en risk för de tävlande. Se utrustningslistan under punkt 4.

De tävlande får inte ta emot hjälp från utomstående. Tävlingsfunktionärs assistans är undantaget.

Avvikelser från den snitslade vägen, utebliven passage över tidtagningszonerna och/eller brister i den obligatoriska utrustningen leder till diskvalifikation. Tävlingsledningen har efter markägarkontakter fått tillstånd att bedriva tävlingen längs snitslad/markerad väg.

Det finns vätskestationer längs banan, mellan dessa rekommenderas att de tävlande medför egen vätska/energi. Vid vätskestation kan egen “flaska” fyllas med vatten/sportdryck.

Sjukvårdsresurs kommer att vara fordonsburen och tillkallas via funktionärer.

Tävlingen sker i sex klasser, tävlingsklass för dam och herr samt motionsklass inom såväl långa som korta bana. Långa banan mäter ca 21 km, korta banan mäter ca 11,7km

Starten sker genom gemensam masstart. Alla tävlande startar samtidigt. Starten kommer ske på Gruvplanen framför Gruvmuséet vid Falu Gruva. Segrar gör de deltagare som i respektive klass först passerar mållinjen.

4) UTRUSTNING

Generellt:
All utrustning som deltagarna ställer upp med på startlinjen skall medföras längs hela banan till mål, Avvikelse leder till diskvalifikation. Det är tillåtet att använda stavar för stavgång.

Obligatorisk utrustning:
Tidtagningschip (Emit), nummerlapp som tillhandahålls av arrangören och som under hela loppet ska bäras synligt ytterst på kroppens framsida. Tidtagningschip ska återlämnas efter målgång. Borttappat tidtagningschip ersätts av deltagaren till arrangören mot en kostnad på 400kr.

5) TIDTAGNING

Tidtagningen startar vid gemensam startsignal och de tävlandes sluttid fås efter stämpling då mållinjen passeras.

Tidtagninschip kommer att användas som officiell tidtagning, splittider fås genom ”stämpling” på tidtagningszoner längs banan. Utebliven stämpling innebär att mellantid inte kan ges.

Officiell resultatlista presenteras på hemsidan efter målgång.

Stora Stöten Run långa bana har en spärrtid på 5h 30min. Deltagarna ska ha passerat vätskestationen i Stångtjärn inom 3,5h.

6) ANSVAR

Den tävlande deltar i Stora Stöten Run på egen risk. Tävlingsförsäkring ingår inte i startavgift, se över ditt försäkringsskydd!

De tävlande skall känna till reglerna och följa dessa.

Det är en skyldighet att efter bästa förmåga hjälpa medtävlande som råkat i nöd.

Tävlande skall visa hänsyn till funktionärer, ortsbefolkning, markägare och betesdjur.

Tävlande skall följa funktionärs uppmaning och eventuella tillrättavisande.

Om tävlande tvingas bryta tävlingen skall detta utan fördröjning meddelas till funktionär.

Nedskräpning längs banan är absolut förbjudet. Tävlingen genomförs till stora delar inom ett Världsarvsområde med mycket unik miljö. Allt som medförs från start skall medföras till mål. Skräp får slängas i papperskorg vid vätskestationerna.

Anmälan till Stora Stöten Run är bindande. Vid sjukdom eller skada som renderar återbud återbetalas ingen startavgift. Däremot kan man överlåta anmälan till deltagare. Ändringar kan mot en kostnad på 100kr göras fram till en vecka för tävlingsdatum.

7) REGLER

Reglerna skall följas av tävlande, brott mot dessa leder till diskvalifikation.

Regelverket följs upp av utsedd jury.

Juryn består av Tävlingsledaren samt två personer ur organisationen.

Juryn handlägger eventuella protester, deras beslut kan ej överklagas. Om regelverket har brister kan juryn fatta beslut utifrån sedvanligt bruk vid “äventyrstävling” av detta slag.

Juryns beslut mot tävlande kan leda till diskvalifikation eller ev. tidstillägg vid ringa förseelse. (Ringa förseelse leder till minst 15 min tidstillägg)

Eventuell protest skall inlämnas skriftligen till juryn senast 45 min efter målgång.

Genom att betala in startavgiften har de tävlande accepterat tävlingsreglerna.

9) MEDIA, SAMARBETSPARTNERS OCH SPONSORER

Media:

Tävlande ger sitt medgivande till att bilder tagna av tävlingsorganisationen eller av press får användas i tävlingens marknadsföring eller i press/media.

Nummerlappar får ej klippas eller vikas så att eventuella sponsorers logotyper ej exponeras på avsett sätt.

STora stöten Run

FAQ

när är loppet?

Loppet avgörs lördag den 11 augusti 2018

HUR LÅNGT ÄR STORA STÖTEN RUN?

Långa banan är ett halvt maraton, 21 km lång
Korta banan är sammanlagt är 11,7 km lång.

VART KAN MAN PARKERA?

I anslutning till tävlingsstarten vid Falu Gruva finns det en stor parkering. Parkering kostar 20kr/dag. Från gruvan är det gångavstånd (1km) ner till målet. I anslutning till målet går det bra att använda parkeringsplatser i central Falun, se http://falup.se/parking/ för mer information.

FÅR MAN TÄVLA INDIVIDUELLT?

Ja!

FÅR TÄVLA I ETT LAG?

Nej, alla deltagare tävlar individuellt.

HUR MÅNGA VÄTSKEKONTROLLER FINNS DET?

Det finns fem vätskekontroller på långa banan plus att det finns vätska vid start och målgång. Korta banan har två vätskestationer.

HUR ÄR LÖPTERRÄNGEN?

Långa banan: Terrängens inledning mycket kuperad. Löpsträckorna är inte särskilt tekniska förutom rötter och en del sten. Man kommer att springa på både asfalt, grus, gräs, terrängspår, naturstig och vandringsled. Andra delen av banan innehåller mycket utförslöpning. Banan avslutas med asfaltslöpning.

Korta banan: Underlaget är mestadels fin grusväg och skogstigar. Andra delen av banan innehåller mycket utförslöpning. Banan avslutas med asfaltslöpning.

HUR HITTAR MAN RUNT BANAN?

Banan är snitslad från start till mål samt utmärkt med skyltar i vägskäl och korsningar. Funktionärer finns utplacerade vid vägövergångar och kritiska sektioner.

I VILKA KLASSER KAN MAN TÄVLA?

Tävlingen sker i sex klasser, tävlingsklass för dam och herr samt motionsklass inom såväl långa som korta bana.

VAD SKA MAN HA FÖR SKOR PÅ SIG?

VI rekommenderar terrängskor då det förkommer mycket löpning på stigar och mindre skogsvägar.

HUR UPPRÄTTHÅLLS SÄKERHETEN UNDER LOPPET?

Vårt säkerhetsteam innehåller sjukvårdsutbildad personal. Landstinget Dalarna ambulanspersonal är förvarnade och har nödvändiga kartor är att hitta ut i terrängen om olyckan skulle vara framme.

SOM PUBLIK, VARIFRÅN SER MAN TÄVLINGARNA BÄST?

Starten vid Falu Gruva, där kommer man kunna se deltagarna bra. Vid Lilltorpet samt vid Puttbo är säkra publikplatser där man ser bra. Även Stångtjärn är ett bra publikställe. Vid målet längs med Faluån och Kopparhatten kan man gå med deltagarna de sista 400m mot målet.

SKER STORA STÖTEN RUN PÅ EGEN RISK?

Ja.

ÄR MAN FÖRSÄKRAD UNDER STORA STÖTEN RUN GENOM ARRANGÖRENS FÖRSORG?

Nej. Vi rekommenderar att man tecknar sig för Startklar försäkring, www.startklar.nu

FÅR MAN TILLBAKA STARTAVGIFTEN VID SJUKDOM?

Nej. Vi rekommenderar att man tecknar sig för Startklar försäkring, www.startklar.nu.

KAN MAN GÖRA ÄNDRINGAR I SIN ANMÄLAN?

Ja. Anmälan till Stora Stöten Run är bindande. Vid sjukdom eller skada som renderar återbud återbetalas ingen startavgift. Däremot kan man överlåta anmälan till annat deltagare. Ändringar kan mot en kostnad på 100kr göras fram till en vecka för tävlingsdatum.

KOMMER DET FINNAS SJUKVÅRD ATT TILLGÅ?

Ja, det kommer finnas sjukvårdspersonal både längs banan och vid målgång.

ÄR MAN SKYLDIG ATT STANNA OCH HJÄLPA EN MEDTÄVLANDE I NÖD?

Ja, som deltagare ansvarar du att hjälpa dina medtävlare vid olycka.

VART BOKAR JAG BOENDE FÖR HELGEN?

Ta kontakt med Scandic Hotell Lugnet eller Visit Södra Dalarna för olika boendealternativ www.visitdalarna.se