Storastötenrun2017_bilder-0062.jpg
 
Stora_Stoten_Swimrun.png
 

sveriges vackraste swimrun

RESULTAT

Här kan du följa löparnas framfart och se sträcktiderna mellan checkpoints. Här finns också resultatlista.

DELTAGARinfoRMATION

Här är ett uppdaterat PM med all info som du som deltagare behöver. 

Viktiga hålltider

Tisdag 7 augusti

Kl 24:00 Ordinarie anmälan via webben stänger.

Fredag 10 augusti

Kl 10:00-18:00 Startbevis kan hämtas ut hos Stadium Falun, Holmgatan 20. Ta med legitimation!

Lördag den 11 augusti

Kl. 10:30-12:15 Startbevis kan hämtas ut vid Falu Gruva.

Kl 11:00-12:15 Efteranmälan möjlig, vid gruvområdet.

Kl: 12:30 Obligatorisk genomgång långa & korta banan, utanför Gruvortens B&B

Kl. 12:45 Gemensam promenad ner till starten i Stora Stöten Incheckning vid grinden ner till Stora Stöten

Kl. 13:00 Start långa & korta banan nere i Stora Stöten

STARTLISTA

Här kan du se en officiell startlista.

Om STOra stöten swimrun

STORA STÖTEN

Vid midsommar 1687 började det att låta olycksbådande i Falu Gruva och den 25 juni samma år inträffade det största raset någonsin i svensk gruvhistoria. De tidigare dagöppningarna Blankstöten, Bondestöten och Skeppsstöten störtade samman. Resultatet blev Stora Stöten med ett djup på 100 meter och rasmassor ner till 300 meters djup. Ryktet om händelsen spreds snabbt och blev mycket omtalat. Inte bara på grund av storleken på raset utan även för att ingen människa omkom. Nästa 450 år senare kommer Stora Stötens botten att fungera som startplats för Stora Stöten Swimrun. Där, längst nere i dagbrottet kommer du mötas av en mäktig syn när du lyfter blicken uppåt, och det är bara början.

TVÅ BANSTRÄCKNINGAR

Loppet avgörs den 11 augusti. Den långa banan mäter 23,4 km fördelat på 9 löpsträckor och 8 simsträckor. Den korta banan mäter 11,7 km fördelat på fyra löpsträckor och tre simsträckor.

Stora Stöten Swimrun kan skryta med att banan till stor del är formad av mänsklig kraft. Vattnet har alltid varit viktigt för Falu Gruva. Sjöar, dammar, kanaler och diken har genom århundradena grävts fram. Utefter banan kommer deltagarna springa förbi medeltida hyttplatser, vackra bergsmansgårdar, dammar och dammhus i en särpräglad nordisk natur. Allt en viktig del av Världsarvet Falun. Här erbjuds deltagarna en historisk upplevelse som går flera hundra år tillbaka i tiden.

TÄVLINGSFORMEN

Man tävlar individuell klass eller i par med en kompis. Iklädd våtdräkt (valfritt), lätta skor och badmössa så tacklar man under dagen de växelvisa sim- och löpsträckorna som avlöper varandra längs banans rutt. Tävlingsklasserna är individuell klass herr och dam, herrlag, damlag och mixlag. Korta banan innehåller enbart motionsklass. Preliminär starttid är kl 13:00.

Stora stöten swimrun

Bansträckning

Långa banan 23,4 km

Loppet avgörs den 11 augusti. Starten kommer 2018 att ske halvvägs ner i Stora Stöten vid Falu Gruva. Detta på grund av underhållsarbete .

De tävlande inleder med att ta sig upp ur Stora Stöten (100 höjdmeter på 750 meters löpning) och springer därefter vidare uppför mot sjön Vällan mot den första simsträckan. Banan för sedan deltagarna vidare längs vandringsleden Vattnets Väg. Kortare simavsnitt i skogstjärnar som skapats på medeltiden för att säkra vattentillgången till Falu Koppargruva, varvas med stiglöpning i måttligt till kuperad terräng. Frånsett den inledande mycket tuffa stigningen är löpningen i regel böljande och måttlig kuperad. Underlaget varierar mellan grusvägar och stigar av olika kvalitet. En kort passage i obanad terräng förekommer. Långa banan är uppdelad i 8 simsträckor och 9 löpsträckor. Man springer sammanlagt ca 20,3 km och simmar 3,1 kilometer. Den längsta löpsträckan är 6,2 km och den längsta simsträckan är 670 meter. Målgång sker bredvid Faluån vid Kopparhatten i centrala Falun.

Från sett rötter och andra typiska skogsinslag är inte löpningen att betrakta som speciellt teknisk eller svår. Banan kommer att vara väl markerad och skyltad. Simsträckorna kommer att vara tydligt utmärkta vid igång och uppgång. Båtar/kanoter kommer att finnas på de större sjöarna för deltagarnas säkerhet.

Korta banan 11,7 km

Loppet avgörs den 11 augusti.. Starten kommer 2018 att ske halvvägs ner i Stora Stöten vid Falu Gruva. Detta på grund av underhållsarbete . Korta banan följer inledningsvis den långa banan fram till halva andra löpningen. Därefter slingar sig löpsträckningen ner via skogsstigar ner mot andra simningen i Kålgården. Därefter följer skön utförslöpning nedströms Faluån fram till Magasinbron och den avslutande simsträckan i Faluån och målgången vid Kopparhatten. Korta banan är uppdelad på fyra löpsträckor och tre simsträckor. Målgång sker bredvid Faluån vid Kopparhatten i centrala Falun.Löpningen sker på stig, grus och asfaltsunderlag. En kortare sträcka sker på slaggsten.

Bansträckning för Stora Stöten Swimrun.
Klicka på kartan för att ladda hem högupplöst-PDF för bra utskrift.

Stora stöten swimrun

FAQ

när är loppet?

Loppet avgörs lördag den 11 augusti i Falun.

HUR LÅNGT ÄR STORA STÖTEN SWIMRUN?

Långa banan är sammanlagt 23,4 km lång och uppdelad i 8 simsträckor och 9 löpsträckor. Man springer 20,3 km och simmar 3,1 km. De längsta sträckorna är 6,2 km respektive 670 meter.

Korta banan är sammanlagt 11,7 km lång och uppdelad på 4 löp-sträckor och 3 simsträckor. Man springer 10,6 km och simmar 1,1 km.

VART KAN MAN PARKERA?

I anslutning till tävlingsstarten vid Falu Koppargruva finns det en stor parkering. Avgiften är 20kr/dag. Från gruvan är det gångavstånd (1km) ner till målet. I anslutning till målet går det bra att använda parkeringsplatser i central Falun, se http://falup.se/parking/ för mer information.

FÅR MAN TÄVLA INDIVIDUELLT?

Ja!

FÅR MAN VARA TRE ELLER FLER PERSONER I ETT LAG?

Nej, I Stora Stöten Swimrun innehåller lagen två personer i varje lag. Man får således inte tävla med tre eller fler deltagare i ett lag.

HUR MÅNGA VÄTSKEKONTROLLER FINNS DET?

Det finns fem vätskekontroller på långa banan plus att det finns vätska vid start och målgång. Korta banan har två vätskestationer.

HUR ÄR LÖPTERRÄNGEN?

Långa banan: Terrängens inledning mycket kuperad. Löpsträckorna är inte särskilt tekniska förutom rötter och en del sten. Man kommer att springa på både asfalt, grus, gräs, terrängspår, naturstig och vandringsled.

Korta banan: Underlaget är mestadels fin grusväg och skogsstigar. Banan avslutas med asfaltslöpning.

HUR HITTAR MAN RUNT BANAN?

Banan är snitslad från start till mål samt utmärkt med skyltar i vägskäl och korsningar.

HUR VET MAN MOT VILKEN PUNKT MAN SKA SIMMA?

Det kommer att finnas flaggor och vimplar vid varje i- och utgång till respektive simsträcka. Bojar kan förekomma för att ytterligare förtydliga vägvalet.

FÅR MAN ANVÄNDA UTRUSTNING I VATTNET (PADDLAR/FENOR ELLER LIKNANDE)?

Ja, paddlar och dolme är tillåtet. Fenor är inte tillåtet. Dock inga andra flytverktyg.

VILKEN VATTENTEMPERATUR KAN MAN RÄKNA MED?

I slutet av augusti ligger vattentemperaturen vanligtvis mellan 18-21 grader.

I VILKA KLASSER KAN MAN TÄVLA?

Herrpar-, dampar- och mixklass par samt individuell klass på långa banan. Motionsklass lag & individuellt på korta banan.

VAD SKA MAN HA FÖR SKOR PÅ SIG?

I och med att man simmar med skorna på är det viktigt att de inte suger åt sig för mycket vatten, då kommer det att bli tungt att springa med dem.

HUR UPPRÄTTHÅLLS SÄKERHETEN UNDER SIMSTRÄCKORNA?

Funktionärsbåtar kommer finnas utplacerade på samtliga simsträckor Funktionärsbåtar assisterar deltagarna om problem uppstår.

FÅR MAN DYKA NED I VATTNET?

Nej. Det är absolut förbjudet att dyka ned i vattnet och medför diskvalifikation.

SOM PUBLIK, VARIFRÅN SER MAN TÄVLINGARNA BÄST?

Starten vid Falu Gruva, där kan man se deltagarna slingra sig upp ur Stora Stöten. Vid Lilltorpet (första simsträckan på långa banan samt vid Puttbo. Även Stångstjärn är ett bra publikställe. Vid målet längs med Faluån och Kopparhatten kan man gå med deltagarna de sista 400m mot målet.

SKER STORA STÖTEN SWIMRUN PÅ EGEN RISK?

Ja.

ÄR MAN FÖRSÄKRAD UNDER STORA STÖTEN SWIMRUN GENOM ARRANGÖRENS FÖRSORG?

Nej. Vi rekommenderar att man ser över sin olycksfallsförsäkring.

FÅR MAN TILLBAKA STARTAVGIFTEN VID SJUKDOM?

Nej. Vi rekommenderar att man tecknar sig för Startklar försäkring, www.startklar.nu.

KAN MAN GÖRA ÄNDRINGAR I LAGET?

Ja. Du kan göra det kostnadsfritt på egen hand fram till 8 augusti. Se information i ditt bekräftelsemail du fick när du anmälde dig.

KOMMER DET FINNAS SJUKVÅRD ATT TILLGÅ?

Ja, det kommer finnas sjukvårdspersonal både längs banan och vid målgång.

ÄR MAN SKYLDIG ATT STANNA OCH HJÄLPA EN MEDTÄVLANDE I NÖD?

Ja, som deltagare ansvarar du att hjälpa dina medtävlare vid olycka.

VART BOKAR JAG BOENDE FÖR HELGEN?

Vi samarbetar med Scandic Hotel Lugnet. För bokning kontaktar du hotellet via mail falun@scandichotels.com eller telefon 023-6692210. Ange Falu SS vid bokning för att få bästa pris. 

Vill du bo riktigt nära starten vid Falu Gruva rekommenderar vid Gruvortens B&B, Krongårdsvägen 15, Tel. 072 20 20 949, email: marie@gruvortens.se

 

Stora stöten swimrun

Regler

1) ARRANGÖR

Falu Simsällskap, Lugnetvägen 7, 791 31 Falun. Organisationsnummer: 883200-5733. Mail: tomas@falusim.nu Mobil: 070-678 37 88

OK Kåre är medarrangör.

2) DEN TÄVLANDE

Man/kvinna som under tävlingsåret uppnått en ålder av minst 16 år (långa banan) och 12 år (korta banan) har möjlighet att delta. I målsmans sällskap tillåter vi yngre barn att deltaga. Den tävlande skall ha erfarenhet av simning i öppet vatten och den fysiska förmågan att genomföra tävlingen.

3) TÄVLINGEN

De tävlande förflyttar sig utan särskilda hjälpmedel längs snitslad stig/väg och skall passera över de tidtagningszoner som finns längs banan. Förflyttningen innebär såväl simning i öppet vatten som löpning längs stig, väg, terrängspår och strandkant.

Obligatorisk utrustning skall medföras/användas. Viss utrustning rekommenderas. Brister i utrustningen innebär en risk för de tävlande. Se utrustningslistan under punkt 4.

De tävlande får inte ta emot hjälp från utomstående. Tävlingsfunktionärs assistans är undantaget.

Avvikelser från den snitslade vägen, utebliven passage över tidtagningszonerna/checkpoints och/eller brister i den obligatoriska utrustningen leder till diskvalifikation. Tävlingsledningen har efter markägarkontakter fått tillstånd att bedriva tävlingen längs snitslad/markerad väg.

Det finns vätskestationer längs banan, mellan dessa rekommenderas att de tävlande medför egen vätska/energi. Vid vätskestation kan egen “flaska” fyllas med vatten/sportdryck.

Sjukvårdsresurs kommer att vara båt- och fordonsburen och tillkallas via funktionärer/följebåtar.

Tävlingen sker i sju klasser, Damlag, Herrlag, Mixedlag, individuell herr- och damklass inom långa banan samt motionsklass i lag och individuellt på korta bana.

Starten sker genom gemensam masstart. Alla tävlande startar samtidigt. Starten kommer på grund av arbete nere i botten av Stora Stöten ske halvägs ner till Stora Stöten. Segrar gör det lag/individ som i respektive klass först passerar mållinjen.

4) UTRUSTNING

Generellt:
All utrustning som deltagarna ställer upp med på startlinjen skall medföras längs hela banan till mål, avvikelse leder till diskvalifikation.

Obligatorisk utrustning:
Tidtagningschip (sportident),  nummermarkering som tillhandahålls av arrangören och som under hela loppet ska bäras synligt ytterst på kroppen, badmössa som tillhandahålls av arrangören och som ska finnas på huvudet under alla simningar.

Rekommenderad utrustning: våtdräkt, simglasögon, löparskor med sula för varierad terräng, vattenflaska/”camelback”, elastisk binda.

Tillåten utrustning:
handpaddlar, våtdräkt, simdolme och draglina.

5) TIDTAGNING

Tidtagningen startar vid gemensam startsignal och de tävlandes sluttid fås då lagets “andra” medlem har passerat mållinjen. I individuell klass tas tiden när mållinjen passerats.

Tidtagninschip kommer att användas som officiell tidtagning, splittider fås genom ”stämpling” på tidtagningszoner längs banan. Utebliven stämplig innebär att mellantid inte kan ges.

Officiell resultatlista presenteras på hemsidan efter målgång.

Stora Stöten Swimrun långa bana har en spärrtid på 6h. Deltagarna ska ha passerat simmomentet i Stångtjärn inom 3,5h.

6) ANSVAR

Den tävlande deltar i Stora Stöten Swimrun på egen risk. Tävlingsförsäkring ingår inte i startavgift, se över ditt försäkringsskydd!

De tävlande skall känna till reglerna och följa dessa.

Det är en skyldighet att efter bästa förmåga hjälpa medtävlande eller andra lag som råkat i nöd.

Tävlande skall visa hänsyn till funktionärer, ortsbefolkning, markägare och betesdjur.

Tävlande skall följa funktionärs uppmaning och eventuella tillrättavisande.

Om tävlande tvingas bryta tävlingen skall detta utan fördröjning meddelas till funktionär.

Nedskräpning längs banan är absolut förbjudet. Tävlingen genomförs till stora delar inom ett Världsarvsområde med mycket unik miljö. Allt som medförs från start skall medföras till mål. Skräp får slängas i papperskorg vid vätskestationerna.

Anmälan till Stora Stöten Swimrun är bindande. Vid sjukdom eller skada som renderar återbud återbetalas ingen startavgift. Däremot kan man överlåta anmälan till annat lag. Ändringar kan göras fram till den 7 augusti.

7) REGLER

Reglerna skall följas av tävlande, brott mot dessa leder till diskvalifikation.

Regelverket följs upp av utsedd jury.

Juryn består av Tävlingsledaren samt två personer ur organisationen.

Juryn handlägger eventuella protester, deras beslut kan ej överklagas. Om regelverket har brister kan juryn fatta beslut utifrån sedvanligt bruk vid “äventyrstävling” av detta slag.

Juryns beslut mot tävlande kan leda till diskvalifikation eller ev. tidstillägg vid ringa förseelse. (Ringa förseelse leder till minst 15 min tidstillägg)

Eventuell protest skall inlämnas skriftligen till juryn senast 45 min efter målgång.

Genom att betala in startavgiften har de tävlande accepterat tävlingsreglerna.

8) SÄKERHET

De tävlande inom ett lag ansvar för varandras säkerhet.

De tävlande får under vistelsen i vattnet inte vara separerade med mer än 15 meter (lagtävlingen).

Om deltagare behöver assistans under vattenvistelsen skall armen föras över huvudet i svepande rörelser för att påkalla funktionärs uppmärksamhet.

De tävlande i lagtävlingen får vid landförflyttning inte vara separerade med mer än 50 meter. Vid målgång ska lag passera mållinjen sida vid sida.

Tävlingsledningen kan hindra deltagare från att fortsätta tävlingen om de anses vara så trötta att deras egen säkerhet är i fara och/eller att tidspärren ej kommer att klaras av.

Det är absolut förbjudet att dyka ned i vattnet vid respektive simstart!

9) MEDIA, SAMARBETSPARTNERS OCH SPONSORER

Media:

Tävlande ger sitt medgivande till att bilder tagna av tävlingsorganisationen eller av press får användas i tävlingens marknadsföring eller i press/media.

Nummervästar får ej klippas eller vikas så att eventuella sponsorers logotyper ej exponeras på avsett sätt.