PM - ALL TÄVLINGSINFO

Datum

Lördag 10 augusti 2019


Klasser

Tävlingen sker i fem klasser på långa banan, Dam par, Herr par, Mixed par samt individuell herrklass och damklass. I korta banan finns parklass motion samt individuell motionsklass. Loppet startar vid gemensam startsignal.


Startplats

Starten är placerad nere i dagbrottet Stora Stöten vid Falu Gruvar GPS-position: N 60.36.070,  E 15.36.994


Parkering

Vid Falu Gruvan finns parkeringsytor i direkt anslutning till tävlingsstarten, se karta. OBS! Parkeringsbiljett kostar 20 kr och löses i befintliga parkeringsautomater eller via swish till nummer 1236678486 - ange bilens registreringsnummer. Från Falu Gruva är det ca 1km till målplatsen vid Kopparhatten. Parkering i anslutning till mål finns också se Falu P


Startprocedur & incheckning

Alla deltagare samlas vid Gruvortens B&B  kl 12:00 för obligatorisk genomgång. Kl 12:15 sker gemensam promenad ner i Stora Stöten. Alla deltagare ska checka in innan man går in i startfållan. Incheckningen sker vid grinden på vägen ner i Störa Stöten, dock senast 10 minuter före start.

Alla klasser startar samtidigt kl. 12:30. Loppet startar vid gemensam startsignal.


Terrängbeskrivning

Långa banan: Terrängens inledning mycket kuperad. Löpsträckorna är inte särskilt tekniska förutom rötter och en del sten. Man kommer att springa på både asfalt, grus, gräs, terrängspår, naturstig och vandringsled. Andra delen av banan innehåller mycket nedförslöpning. Banan avslutas med asfaltslöpning.

Korta banan: Underlaget är mestadels fin grusväg och skogstigar. Andra delen av banan innehåller mycket nedförslöpning. Banan avslutas med asfaltslöpning.


Simning

Långa banan: Simningen genomförs i mindre skogsjöar som vanligtvis är mycket lugna och utan förekomst av vågor. En nyhet för 2019 är att vi förlängt simträcka 5 i sjön Varpan. Den kommer vara 1400m och i varpan kan det förekomma lite mer vågor om vinden blåser från nordväst. Totalt är det sju simsträckor mellan 265-1400 meter.

Korta banan: Simningen genomförs i mindre skogsjöar som vanligtvis är mycket lugna och utan förekomst av vågor. Det är två simsträckor, 265 samt 320 meter.


Mål

Målet är placerat i centrala Falun vid Restaurang Kopparhatten, Stigaregatan 2. Målet stänger kl 18:00


Tävlingsexpedition

Tävlingsexpeditionen är vid Falu Gruvas Konferenscenter. Öppettider: lördag 10 augusti kl 10.00-11:30


Tävlandes ansvar

Deltagaren ska under tävlingsåret uppnå en ålder av minst 12 år. I målsmans sällskap tillåter vi yngre barn att deltaga. Den tävlande skall ha erfarenhet av att simma i sjöar och springa i terräng på stigar och den fysiska förmågan att genomföra tävlingen.

Den tävlande deltar i Stora Stöten Swimrun på egen risk. Det är en skyldighet att efter bästa förmåga hjälpa medtävlande eller andra lag som råkat i nöd. Tävlande skall visa hänsyn till funktionärer, ortsbefolkning, markägare och betesdjur. Tävlande skall följa funktionärs uppmaning och eventuella tillrättavisande. Om tävlande tvingas bryta tävlingen skall detta, utan fördröjning, meddelas till funktionär. Nedskräpning längs banan är absolut förbjudet och medför diskvalifikation. Tävlingen genomförs till stora delar inom ett Världsarvsområde med mycket unik miljö. Allt som medförs från start skall medföras till mål. Skräp får slängas i papperskorg vid vätskestationerna.


Deltagarkuvert

Deltagarkuvert med nummerlapp och hämtas i tävlingsexpeditionen vid arenan på tävlingsdagen eller hos Stadium (fredag 9 aug kl 12:00-18:00). Nummerlapp ska bäras väl synlig på bröstet och får ej vikas.

Ditt startbevis/deltagarbevis innehåller följande:

  • En nummerlapp/person (elastiskt band att fästa nummmerlappen finns att köpa för 60kr i begränsad omfattning vid starten)

  • EMIT chip för tidtagning (lag får ett chip/lag)

  • En badmössa/person


Dusch, ombyte och toalett

I anslutning till parkeringsområdet vid Falu Gruva finns toaletter/bajamajor. Två ombytestält finns i anslutning till sekretariatet vid Falu Gruva. Dusch/ombyte efter målgång sker i Friskis och Svettis lokal på Slaggatan 21, följ snitsling från målområdet. Toalettvagn finns även vid målet.


Överdragskläder

Överdragskläder som ska transporteras till mål skall märkas och läggas i avsedd släpkärra för ombyteskläder/väska. Alla väskor ska märkas med avsedd färgad etikett som finns att få vid släpvagnen. Skriv ditt startnummer den färgade etiketten. Släpkärra står i närheten av sekretariatet.

Långa banan - röd etikett

Korta baran - grön etikett


Priser

Alla deltagare som går i mål får en medalj i samband med målgång. 

Övrig prisutdelning kommer att ske vid Medborgarplatsen bredvid målet. De tre främsta i respektive tävlingsklass på den långa och korta banan får hederspriser. Prisutdelning för korta banans tävlingsklasser sker ca kl 14:45 eller så snart tredje person i respektive klass gått i mål. Prisutdelning för långa banans klasser sker ca kl 16:30.

I motionsklasserna kommer priser att lottas ut bland de deltagare som går i mål. Utlottade priser anslås vid målet och hämtas i Stora Ensotältet.


Anmälan

Långa banan Lag
Individuellt
7 dec 2018 - 31 mars 2019
1700:- 850:-
1 april - 7 augusti
2000:- 975:-
10 augusti, på plats
2300:- 1150:-
Korta banan Lag
Individuellt
7 dec 2018 - 31 mars 2019
800:- 400:-
1 april - 7 augusti
1100:- 550:-
10 augusti, på plats
1300:- 650:-

I mån av plats går det bra att anmäla sig fram till 1h före start (kl 11:00). Observera att deltagande sker på egen risk.

I anmälningsavgiften ingår:

  • Energi- och vätskestationer

  • Elektronisk tidtagning

  • Nummerlapp

  • Målgåva

  • Transport av överdragskläder från start till mål

  • Dusch hos Friskis och Svettis


Ändring av anmälan

Namnbyte och/eller klassbyte kan göras mot en avgift på 100 kr. Kontakta vårt kansli på mail kansli@falusim.se vid frågor.


Middagsbuffé

Avnjut en god middagsbuffé efter målgång tillsammans med deltagare, kamrater eller familjen. Middagsbuffén innehåller varmrätt (vegetariskt alternativ finns) med måltidsdryck, efterrätt och kaffe. Middagsbuffén kostar 150 kr för vuxen och 85 kr för barn upp till 12 år och bokas i samband med anmälan eller via formuläret. Avprickningslistor finns i kassan.


Tidtagning och checkpoints

Vi kommer använda oss av EMITs tidtagningssystem. Ett chip erhålls vid uthämtning av nummerlapp och ska fästas runt fotleden. Tidtagningschip ska återlämnas efter målgång. Ej återlämnat chip debiteras med 700kr.

Utefter banan finns fyra checkpoints. Deltagarna ska passera vid samtliga checkpoints som finns längs banan. Splittider fås online så snart en deltagare passerat vid en checkpoint. Checkpoints är i anslutning till vätskestationerna i Lilltorpet, Glamsarvet samt Kålgården.

Stora Stöten Swimrun har en spärrtid på 6 timmar, av säkerhetsskäl. Vätskestationen vid Stångtjärn måste passeras innan 3,5h.

Officiell resultatlista presenteras på hemsidan efter målgång.


Energistationer

Det finns vätskestationer längs banan, mellan dessa rekommenderas vid varmt väder att de tävlande medför egen vätska/energi. Vid vätskestation kan egen “flaska” fyllas med vatten/sportdryck. Vid vätskestationerna finns det vatten, coca cola, sportdryck, frukt.


Banmarkering

Alla sim-igångar/uppgångar är utmärkta med skylt SIMIGÅNG samt en skylt hur lång simsträcka som väntar. Vid uppgång ur vattnet finns en skylt som anger längd på kommande löpsträcka. Funktionärer finns i anslutning till alla sjöar. Funktionärer är utrustade med båt, flytväst och livboj.

Hela banan är märkt med rödvit snitsel samt markering för vandringsleden Vattnets väg eller skyltar medStora Stöten Swimrun-loggan.

Stora Stöten Swimrun-loggan

Stora Stöten Swimrun-loggan

Vattnets väg-markering

Vattnets väg-markering

Otydliga korsningar är markeringen förstärkt med vägvisande skyltar. Vid vägpassager över trafikerade bilvägar måste stor försiktighet iakttas. Funktionärer finns utplacerade vid de mest trafikerade övergångarna. Observera att funktionärer inte har rätt att stoppa trafiken. Du som tävlande ansvar för din egen säkerhet. För detaljerad beskrivning av banan se bilaga.


Utrustning

Generellt: All utrustning som laget ställer upp med på startlinjen skall medföras längs hela banan till mål. Avvikelse leder till diskvalifikation.

Obligatorisk utrustning: Varje tävlande skall medföra nummerlapp (tillhandahålls av arrangören) som under hela loppet ska bäras synlig framifrån ytterst på kroppen, tidtagningschip och badmössa (tillhandahålls av arrangören) som ska finnas på huvudet under alla simningar.

Rekommenderad utrustning: Racebelt/elastiskt band att fästa nummerlappen (finns att köpa på plats för 75kr av arrangören). Simglasögon, löparskor med sula för varierad terräng, vätskebehållare.

Tillåten utrustning: Handpaddlar, våtdräkt, simdolme, midjeväska/ryggsäck och draglina.

Våtdräkt: Våtdräkt är tillåten. Vi förväntar oss en vattentemperatur på ca 19-22 grader. Vi rekommendera därför en våtdräkt med korta armar och ben för att undvika överhettning. Det är tillåtet att tävla utan våtdräkt. Vid extremt varmt väder i vatten och luft kan tävlingsledningen besluta om att förbjuda våtdräkt av hälsoskäl.


Betalning

Betalning sker med kort i samband med anmälan. Din anmälan är definitiv och ej återbetalningsbar. Vi rekommenderar därför att du tecknar Svedeas försäkring Startklar för att kunna få pengar tillbaka vid eventuell sjukdom eller skada. Försäkringen gäller för ett obegränsat antal motions- och tävlingsarrangemang i Sverige under försäkringsperioden.


Personuppgifter

Genom din anmälan godkänner du att ditt namn, hemort, förening/företag, startnummer, ålder, bilder från loppet, starttid och måltid publiceras på internet och i andra medier.


Om deltagare behöver assistans under vattenvistelsen skall armen föras över huvudet i svepande rörelser för att påkalla funktionärs uppmärksamhet. Tävlingsledningen kan hindra lag från att fortsätta tävlingen om de anses vara så trötta att deras egen säkerhet är i fara. Det är absolut förbjudet att dyka ned i vattnet vid respektive vattenigång! Sjukvårdsresurs kommer att vara båt- och bilburen och tillkallas via funktionärer/följebåtar. I anslutning till vätskestationerna finns enklare sjukvårdsmaterial.

Säkerhet


Publik

Starten vid Falu Gruva, där kan man se deltagarna slingra sig upp ur Stora Stöten. Vid Lilltorpet samt vid Puttbo är säkra publikplatser där man ser bra. Även Stångstjärn är ett bra publikställe. Vid målet längs med Faluån och Kopparhatten kan man gå med deltagarna de sista 400m mot målet.


Arrangörer

Falu Simsällskap, Lugnetvägen 7, 791 31 Falun. Organisationsnummer: 883200-5733.

OK Kåre, Sjulsarvet 100 , 79191 Falun Organsationsnummer:883200-9503