TÄVLINGSFORMEN

Man tävlar individuell klass eller i par med en kompis. Iklädd våtdräkt (valfritt), lätta skor och badmössa så tacklar man under dagen de växelvisa sim- och löpsträckorna som avlöper varandra längs banans rutt. Tävlingsklasserna är individuell klass herr och dam, herrlag, damlag och mixlag. Korta banan innehåller enbart motionsklass.

TVÅ BANSTRÄCKNINGAR

Loppet avgörs den 10 augusti 2019. Stora Stöten Swimrun erbjuder två bansträckningar. Den långa banan mäter 22,2 km. Den korta banan mäter 11,4 km.

Stora Stöten Swimrun kan skryta med att banan till stor del är formad av mänskligt kraft. Vattnet har alltid varit viktigt för Falu Gruva. Stiga, vägar, sjöar, dammar, kanaler och diken har genom århundradena grävts fram. Utefter banan kommer deltagarna springa förbi medeltida hyttplatser, vackra bergsmansgårdar, dammar och dammhus i en särpräglad nordisk natur. Allt en viktig del av Världsarvet Falun. Här erbjuds deltagarna en historisk upplevelse som går flera hundra år tillbaka i tiden.

STORA STÖTEN

Vid midsommar 1687 började det låta olycksbådande i Falu Gruva och den 25 juni samma år inträffade det största raset någonsin i svensk gruvhistoria. De tidigare dagöppningarna Blankstöten, Bondestöten och Skeppsstöten störtade samman. Resultatet blev Stora Stöten med ett djup på 100 meter och rasmassor ner till 300 meters djup. Ryktet om händelsen spreds snabbt och blev mycket omtalat. Inte bara på grund av storleken på raset utan även för att ingen människa omkom

Viktiga hålltider

Fredag 9 augusti

Kl 12:00-18:00 Startbevis kan hämtas ut hos Stadium Falun, Holmgatan 20. Ta med legitimation!

Lördag 10 augusti

Kl. 10:30-11:30 Startbevis kan hämtas ut vid Falu Gruva.

Kl. 10:30-11:30 Efteranmälan öppen

Kl: 12:00 Obligatorisk genomgång av långa och korta banan, utanför Gruvortens B&B

Kl. 12:15 Gemensam promenad ner till starten i Stora Stöten

Kl. 12:30 Start långa & korta banan, nere i dagbrottet Stora Stöten

PM - ALL TÄVLINGSINFO

Datum

Lördag 10 augusti 2019


Klasser

Tävlingen sker i fem klasser på långa banan, Dam par, Herr par, Mixed par samt individuell herrklass och damklass. I korta banan finns parklass motion samt individuell motionsklass. Loppet startar vid gemensam startsignal.


Startplats

Starten är placerad nere i dagbrottet Stora Stöten vid Falu Gruvar GPS-position: N 60.36.070,  E 15.36.994


Parkering

Vid Falu Gruvan finns parkeringsytor i direkt anslutning till tävlingsstarten, se karta. OBS! Parkeringsbiljett kostar 20 kr och löses i befintliga parkeringsautomater eller via swish till nummer 1236678486 - ange bilens registreringsnummer. Från Falu Gruva är det ca 1km till målplatsen vid Kopparhatten. Parkering i anslutning till mål finns också se Falu P


Startprocedur & incheckning

Alla deltagare samlas vid Gruvortens B&B  kl 12:00 för obligatorisk genomgång. Kl 12:15 sker gemensam promenad ner i Stora Stöten. Alla deltagare ska checka in innan man går in i startfållan. Incheckningen sker vid grinden på vägen ner i Störa Stöten, dock senast 10 minuter före start.

Alla klasser startar samtidigt kl. 12:30. Loppet startar vid gemensam startsignal.


Terrängbeskrivning

Långa banan: Terrängens inledning mycket kuperad. Löpsträckorna är inte särskilt tekniska förutom rötter och en del sten. Man kommer att springa på både asfalt, grus, gräs, terrängspår, naturstig och vandringsled. Andra delen av banan innehåller mycket nedförslöpning. Banan avslutas med asfaltslöpning.

Korta banan: Underlaget är mestadels fin grusväg och skogstigar. Andra delen av banan innehåller mycket nedförslöpning. Banan avslutas med asfaltslöpning.


Simning

Långa banan: Simningen genomförs i mindre skogsjöar som vanligtvis är mycket lugna och utan förekomst av vågor. En nyhet för 2019 är att vi förlängt simträcka 5 i sjön Varpan. Den kommer vara 1400m och i varpan kan det förekomma lite mer vågor om vinden blåser från nordväst. Totalt är det sju simsträckor mellan 265-1400 meter.

Korta banan: Simningen genomförs i mindre skogsjöar som vanligtvis är mycket lugna och utan förekomst av vågor. Det är två simsträckor, 265 samt 320 meter.


Mål

Målet är placerat i centrala Falun vid Restaurang Kopparhatten, Stigaregatan 2. Målet stänger kl 18:00


Tävlingsexpedition

Tävlingsexpeditionen är vid Falu Gruvas Konferenscenter. Öppettider: lördag 10 augusti kl 10.00-11:30


Tävlandes ansvar

Deltagaren ska under tävlingsåret uppnå en ålder av minst 12 år. I målsmans sällskap tillåter vi yngre barn att deltaga. Den tävlande skall ha erfarenhet av att simma i sjöar och springa i terräng på stigar och den fysiska förmågan att genomföra tävlingen.

Den tävlande deltar i Stora Stöten Swimrun på egen risk. Det är en skyldighet att efter bästa förmåga hjälpa medtävlande eller andra lag som råkat i nöd. Tävlande skall visa hänsyn till funktionärer, ortsbefolkning, markägare och betesdjur. Tävlande skall följa funktionärs uppmaning och eventuella tillrättavisande. Om tävlande tvingas bryta tävlingen skall detta, utan fördröjning, meddelas till funktionär. Nedskräpning längs banan är absolut förbjudet och medför diskvalifikation. Tävlingen genomförs till stora delar inom ett Världsarvsområde med mycket unik miljö. Allt som medförs från start skall medföras till mål. Skräp får slängas i papperskorg vid vätskestationerna.


Deltagarkuvert

Deltagarkuvert med nummerlapp och hämtas i tävlingsexpeditionen vid arenan på tävlingsdagen eller hos Stadium (fredag 9 aug kl 12:00-18:00). Nummerlapp ska bäras väl synlig på bröstet och får ej vikas.

Ditt startbevis/deltagarbevis innehåller följande:

  • En nummerlapp/person (elastiskt band att fästa nummmerlappen finns att köpa för 60kr i begränsad omfattning vid starten)

  • EMIT chip för tidtagning (lag får ett chip/lag)

  • En badmössa/person


Dusch, ombyte och toalett

I anslutning till parkeringsområdet vid Falu Gruva finns toaletter/bajamajor. Två ombytestält finns i anslutning till sekretariatet vid Falu Gruva. Dusch/ombyte efter målgång sker i Friskis och Svettis lokal på Slaggatan 21, följ snitsling från målområdet. Toalettvagn finns även vid målet.


Överdragskläder

Överdragskläder som ska transporteras till mål skall märkas och läggas i avsedd släpkärra för ombyteskläder/väska. Alla väskor ska märkas med avsedd färgad etikett som finns att få vid släpvagnen. Skriv ditt startnummer den färgade etiketten. Släpkärra står i närheten av sekretariatet.

Långa banan - röd etikett

Korta baran - grön etikett


Priser

Alla deltagare som går i mål får en medalj i samband med målgång. 

Övrig prisutdelning kommer att ske vid Medborgarplatsen bredvid målet. De tre främsta i respektive tävlingsklass på den långa och korta banan får hederspriser. Prisutdelning för korta banans tävlingsklasser sker ca kl 14:45 eller så snart tredje person i respektive klass gått i mål. Prisutdelning för långa banans klasser sker ca kl 16:30.

I motionsklasserna kommer priser att lottas ut bland de deltagare som går i mål. Utlottade priser anslås vid målet och hämtas i Stora Ensotältet.


Anmälan

Långa banan Lag
Individuellt
7 dec 2018 - 31 mars 2019
1700:- 850:-
1 april - 7 augusti
2000:- 975:-
10 augusti, på plats
2300:- 1150:-
Korta banan Lag
Individuellt
7 dec 2018 - 31 mars 2019
800:- 400:-
1 april - 7 augusti
1100:- 550:-
10 augusti, på plats
1300:- 650:-

I mån av plats går det bra att anmäla sig fram till 1h före start (kl 11:00). Observera att deltagande sker på egen risk.

I anmälningsavgiften ingår:

  • Energi- och vätskestationer

  • Elektronisk tidtagning

  • Nummerlapp

  • Målgåva

  • Transport av överdragskläder från start till mål

  • Dusch hos Friskis och Svettis


Ändring av anmälan

Namnbyte och/eller klassbyte kan göras mot en avgift på 100 kr. Kontakta vårt kansli på mail kansli@falusim.se vid frågor.


Middagsbuffé

Avnjut en god middagsbuffé efter målgång tillsammans med deltagare, kamrater eller familjen. Middagsbuffén innehåller varmrätt (vegetariskt alternativ finns) med måltidsdryck, efterrätt och kaffe. Middagsbuffén kostar 150 kr för vuxen och 85 kr för barn upp till 12 år och bokas i samband med anmälan eller via formuläret. Avprickningslistor finns i kassan.


Tidtagning och checkpoints

Vi kommer använda oss av EMITs tidtagningssystem. Ett chip erhålls vid uthämtning av nummerlapp och ska fästas runt fotleden. Tidtagningschip ska återlämnas efter målgång. Ej återlämnat chip debiteras med 700kr.

Utefter banan finns fyra checkpoints. Deltagarna ska passera vid samtliga checkpoints som finns längs banan. Splittider fås online så snart en deltagare passerat vid en checkpoint. Checkpoints är i anslutning till vätskestationerna i Lilltorpet, Glamsarvet samt Kålgården.

Stora Stöten Swimrun har en spärrtid på 6 timmar, av säkerhetsskäl. Vätskestationen vid Stångtjärn måste passeras innan 3,5h.

Officiell resultatlista presenteras på hemsidan efter målgång.


Energistationer

Det finns vätskestationer längs banan, mellan dessa rekommenderas vid varmt väder att de tävlande medför egen vätska/energi. Vid vätskestation kan egen “flaska” fyllas med vatten/sportdryck. Vid vätskestationerna finns det vatten, coca cola, sportdryck, frukt.


Banmarkering

Alla sim-igångar/uppgångar är utmärkta med skylt SIMIGÅNG samt en skylt hur lång simsträcka som väntar. Vid uppgång ur vattnet finns en skylt som anger längd på kommande löpsträcka. Funktionärer finns i anslutning till alla sjöar. Funktionärer är utrustade med båt, flytväst och livboj.

Hela banan är märkt med rödvit snitsel samt markering för vandringsleden Vattnets väg eller skyltar medStora Stöten Swimrun-loggan.

Stora Stöten Swimrun-loggan

Stora Stöten Swimrun-loggan

Vattnets väg-markering

Vattnets väg-markering

Otydliga korsningar är markeringen förstärkt med vägvisande skyltar. Vid vägpassager över trafikerade bilvägar måste stor försiktighet iakttas. Funktionärer finns utplacerade vid de mest trafikerade övergångarna. Observera att funktionärer inte har rätt att stoppa trafiken. Du som tävlande ansvar för din egen säkerhet. För detaljerad beskrivning av banan se bilaga.


Utrustning

Generellt: All utrustning som laget ställer upp med på startlinjen skall medföras längs hela banan till mål. Avvikelse leder till diskvalifikation.

Obligatorisk utrustning: Varje tävlande skall medföra nummerlapp (tillhandahålls av arrangören) som under hela loppet ska bäras synlig framifrån ytterst på kroppen, tidtagningschip och badmössa (tillhandahålls av arrangören) som ska finnas på huvudet under alla simningar.

Rekommenderad utrustning: Racebelt/elastiskt band att fästa nummerlappen (finns att köpa på plats för 75kr av arrangören). Simglasögon, löparskor med sula för varierad terräng, vätskebehållare.

Tillåten utrustning: Handpaddlar, våtdräkt, simdolme, midjeväska/ryggsäck och draglina.

Våtdräkt: Våtdräkt är tillåten. Vi förväntar oss en vattentemperatur på ca 19-22 grader. Vi rekommendera därför en våtdräkt med korta armar och ben för att undvika överhettning. Det är tillåtet att tävla utan våtdräkt. Vid extremt varmt väder i vatten och luft kan tävlingsledningen besluta om att förbjuda våtdräkt av hälsoskäl.


Betalning

Betalning sker med kort i samband med anmälan. Din anmälan är definitiv och ej återbetalningsbar. Vi rekommenderar därför att du tecknar Svedeas försäkring Startklar för att kunna få pengar tillbaka vid eventuell sjukdom eller skada. Försäkringen gäller för ett obegränsat antal motions- och tävlingsarrangemang i Sverige under försäkringsperioden.


Personuppgifter

Genom din anmälan godkänner du att ditt namn, hemort, förening/företag, startnummer, ålder, bilder från loppet, starttid och måltid publiceras på internet och i andra medier.


Om deltagare behöver assistans under vattenvistelsen skall armen föras över huvudet i svepande rörelser för att påkalla funktionärs uppmärksamhet. Tävlingsledningen kan hindra lag från att fortsätta tävlingen om de anses vara så trötta att deras egen säkerhet är i fara. Det är absolut förbjudet att dyka ned i vattnet vid respektive vattenigång! Sjukvårdsresurs kommer att vara båt- och bilburen och tillkallas via funktionärer/följebåtar. I anslutning till vätskestationerna finns enklare sjukvårdsmaterial.

Säkerhet


Publik

Starten vid Falu Gruva, där kan man se deltagarna slingra sig upp ur Stora Stöten. Vid Lilltorpet samt vid Puttbo är säkra publikplatser där man ser bra. Även Stångstjärn är ett bra publikställe. Vid målet längs med Faluån och Kopparhatten kan man gå med deltagarna de sista 400m mot målet.


Arrangörer

Falu Simsällskap, Lugnetvägen 7, 791 31 Falun. Organisationsnummer: 883200-5733.

OK Kåre, Sjulsarvet 100 , 79191 Falun Organsationsnummer:883200-9503

Stora stöten swimrun

Regler 

Reglerna skall följas av tävlande, brott mot dessa leder till diskvalifikation. Regelverket följs upp av utsedd jury. Juryn består av Tävlingsledaren samt två personer ur organisationen. Juryn handlägger eventuella protester, deras beslut kan ej överklagas. Om regelverket har brister kan juryn fatta beslut utifrån sedvanligt bruk vid “äventyrstävling” av detta slag.

Juryns beslut mot tävlande kan leda till diskvalifikation eller ev. tidstillägg vid ringa förseelse (ringa förseelse leder till minst 15 min tidstillägg). Eventuell protest skall inlämnas skriftligen till juryn senast 30 min efter målgång.

·      Nummerlappen ska alltid vara synlig framifrån under löpsträckorna. Tänk på att ta med ett elastiskt band att fästa nummerlappen runt midjan med. Elastiskt band från 2XU finns att köpa i begränsad omfattning vid starten.

·      Tävlande lag får under vistelsen i vattnet inte vara separerade med mer än 15 meter.

·      Tävlande lag får vid landförflyttning inte vara separerade med mer än 50 meter.

·      Målgång ska ske hand i hand i partävlingen

·      De tävlande förflyttar sig längs snitslad stig/väg. Avvikelser från den snitslade vägen, utebliven passage över tidtagningszonerna och/eller brister i den obligatoriska utrustningen leder till diskvalifikation.

·      Tävlingsledningen har efter markägarkontakter fått tillstånd att bedriva tävlingen längs snitslad/markerad väg. Utefter banan finns 4 checkpoints. Deltagarna ska passera vid samtliga checkpoints som finns längs banan.

·      Förflyttningen innebär såväl simning i öppet vatten som löpning längs stig, väg, terrängspår och strandkant. Obligatorisk utrustning skall medföras/användas. Viss utrustning rekommenderas. Se utrustningslistan nedan. Dock är assistans från tävlingsfunktionärer tillåtet.

·      Loppet går genom unik världsarvsmiljö. Som deltagare ansvarar du för att ditt skräp i form av papper, flaskor mm. tas med tillbaka eller slängs i soppåsar vid energistationerna. Inget skräp får slängas efter banan.

·      Vid ev olycka eller sjukdomsfall är du som medtävlande skyldig att på bästa möjliga vis hjälpa den/de skadade eller sjuka.

·      Om du bryter loppet, måste du meddela det till personal i målet eller till funktionär utefter banan.

·      Alla deltagare måste vara medvetna om riskerna vid tävlingar i denna typ av miljö och vara väl förberedda. Stora Stöten Swimrun är ett traillopp som innehåller olika typer av underlag. Kom ihåg att du deltar på egen risk! Reglerna skall följas av tävlande, brott mot dessa leder till diskvalifikation.

·      Genom att betala in startavgiften har de tävlande accepterat tävlingsreglerna.

 Stora stöten swimrun

FAQ

HUR LÅNGT ÄR STORA STÖTEN SWIMRUN?

Långa banan är 22,2 km lång. Varav 19,2km är löpning fördelat på 7 löpsträckor och 3 km simning fördelat på 6 simsträckor.

Korta banan är är 11,4 km lång. Varav 10,8 km är löpning fördelat på 3 löpsträckor och 600m simning fördelat på 2 simsträckor.

VART KAN MAN PARKERA?

I anslutning till tävlingsstarten vid Falu Gruva finns det en stor parkering. Parkeringsavgiften är 20kr. Från gruvan är det gångavstånd (1km) ner till målet. I anslutning till målet går det bra att använda parkeringsplatser i central Falun, se http://falup.se/parking/ för mer information.

FÅR MAN TÄVLA I LAG?

Ja! Ett lag består av två personer.

FÅR MAN Tävla individuellt?

Ja! I Stora Stöten Swimrun kan man tävla individuellt.

HUR MÅNGA VÄTSKEKONTROLLER FINNS DET?

Det finns fem vätskekontroller på långa banan plus att det finns vätska vid start och målgång. Korta banan har två vätskestationer

HUR ÄR LÖPTERRÄNGEN?

Långa banan: Terrängens inledning mycket kuperad. Löpsträckorna är inte särskilt tekniska förutom rötter och en del sten. Man kommer att springa på både asfalt, grus, gräs, terrängspår, naturstig och vandringsled. Andra delen av banan innehåller mycket nedförslöpning. Banan avslutas med asfaltslöpning.

Korta banan: Underlaget är mestadels fin grusväg och skogsstigar. Andra delen av banan innehåller mycket nedförslöpning. Banan avslutas med asfaltslöpning.

Hur är simningen?

Långa banan: Simningen genomförs i mindre skogssjöar som vanligtvis är mycket lugna och utan förekomst av vågor. En nyhet för 2019 är att vi förlängt simsträcka 5 i sjön Varpan. Den kommer vara 1400m och i varpan kan det förekomma lite mer vågor om vinden blåser från nordväst. 

Korta banan: Simningen genomförs i mindre skogssjöar som vanligtvis är mycket lugna och utan förekomst av vågor

HUR HITTAR MAN RUNT BANAN?

Banan är snitslad från start till mål samt utmärkt med skyltar i vägskäl och korsningar. Funktionärer finns utplacerade vid vägövergångar och kritiska sektioner. Uppgångarna ur vattnet har förstärkt skyltning för att underlätta navigeringen. Det är deltagarens ansvar att följa snitslad bana.

I VILKA KLASSER KAN MAN TÄVLA?

I Stora Stöten Swimrun kan man tävla i parklass (dam, herr, mixed) eller i individuell klass (herr & dam).

VAD SKA MAN HA FÖR SKOR PÅ SIG?

I och med att man simmar med skorna på är det viktigt att de inte suger åt sig för mycket vatten, då kommer det att bli tungt att springa med dem. Vi rekommenderar terrängskor då det förkommer mycket löpning på stigar och mindre skogsvägar.

Får man ha våtdräkt?

Ja! Vi rekommenderar en kort våtdräkt.

HUR UPPRÄTTHÅLLS SÄKERHETEN UNDER SIMSTRÄCKORNA?

Vårt säkerhetsteam innehåller sjukvårdsutbildad personal. Landstinget Dalarna ambulanspersonal är förvarnade och har nödvändiga kartor för att hitta ut i terrängen om olyckan skulle vara framme. Livräddare finns placerade i båtar ute på vattendragen.

SOM PUBLIK, VARIFRÅN SER MAN TÄVLINGARNA BÄST?

Starten vid Falu Gruva, där kan man se deltagarna slingra sig upp ur Stora Stöten. Vid Lilltorpet samt vid Puttbo är säkra publikplatser där man ser bra. Även Stångstjärn är ett bra publikställe. Vid målet längs med Faluån och Kopparhatten kan man gå med deltagarna de sista 400m mot målet.

SKER STORA STÖTEN SWIMRUN PÅ EGEN RISK?

Ja.

ÄR MAN FÖRSÄKRAD UNDER STORA STÖTEN SWIMRUN GENOM ARRANGÖRENS FÖRSORG?

Nej. Vi rekommenderar att man tecknar sig för Startklar försäkring, www.startklar.nu

FÅR MAN TILLBAKA STARTAVGIFTEN VID SJUKDOM?

Nej. Vi rekommenderar att man tecknar sig för Startklar försäkring, www.startklar.nu

KAN MAN GÖRA ÄNDRINGAR I LAGET?

Ja. Anmälan till Stora Stöten Swimrun är bindande. Vid sjukdom eller skada som renderar återbud återbetalas ingen startavgift. Däremot kan man överlåta anmälan till annan deltagare. Ändringar kan göras mot en kostnad på 100kr.

KOMMER DET FINNAS SJUKVÅRD ATT TILLGÅ?

Ja, det kommer finnas sjukvårdspersonal både längs banan och vid målgång.

ÄR MAN SKYLDIG ATT STANNA OCH HJÄLPA EN MEDTÄVLANDE I NÖD?

Ja, som deltagare ansvarar du att hjälpa dina medtävlare vid olycka.

VART BOKAR JAG BOENDE FÖR HELGEN?

Ta kontakt med Scandic Hotell Lugnet, Gruvorten B&B  eller Visit Dalarna för olika boendealternativ www.visitdalarna.se